Your current salary is adequate?

Quickly receive your salary estimate based on the real jobs on CareerBuilder.vn

Know Your Worth

Check if you get what you should

Salary Blog

Read latest sharings about salary and benefits

Salary Calculator

Click here to quickly calculate your Gross/Net income and PIT

Chị Phương Trát

Giám đốc nhân sự

VietnamSalary.vn ra đời vừa là cú hích vừa khiến giới nhân sự chúng tôi phải đau đầu đây! Khi bất kỳ ai cũng có thể sử dụng cổng thông tin này để tra cứu về lương thưởng thì chúng tôi sẽ phải xây dựng và cải tiến những chính sách chi trả một cách cạnh tranh hơn để có thể thu hút và giữ chân người tài. Nhưng công bằng mà nói, minh bạch lương lại khiến những cuộc đàm phán giữa công ty và nhân viên trở nên dễ dàng, thoải mái và mang đến cái nhìn đa chiều để hai bên có thể thấu hiểu nhau hơn. Với người làm công tác nhân sự như tôi, VietnamSalary cũng giúp ích khá nhiều trong việc tôi có thể thử “ngó nghiêng” tình hình của các công ty đối thủ để có thêm cơ sở trong việc đánh giá và làm tốt hơn chính sách lương thưởng hiện tại.

Chị Loan Trần

HRBP

Ở góc độ nhân sự, chính sách lương thưởng luôn là một trong những yếu tố quan trọng và cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài với công ty nhưng từ trước đến nay bọn mình chủ yếu chỉ tham khảo mức lương các ngành nghề qua các báo cáo lương định kỳ cuối năm của những công ty nghiên cứu thị trường. Các báo cáo này thì mỗi năm chỉ ra một lần nên đôi lúc chưa cập nhật lắm so với tình hình hiện tại để công ty có thể điều chỉnh kịp thời chính sách của mình. VietnamSalary.vn có sự khác biệt ở chỗ các kết quả đều có số mẫu phân tích lớn và dữ liệu thống kê được cập nhật và xử lý khá thường xuyên nên thật sự hữu ích để bộ phận nhân sự có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình chung.