Salary Trưởng Phòng Marketing

Methodology
23,5 Tr
(Medium)
7 Tr
(Min)
78,8 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 343 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Trưởng Phòng Marketing
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:7 Tr
  • Min Avg:19 Tr
  • Salary medium:23,5 Tr
  • Max Avg:28,1 Tr
  • Salary max:78,8 Tr

Jobs recommended for you

Job alert