Lương Trưởng Phòng Marketing

Phương pháp luận
23,6 Tr
(Trung bình)
7 Tr
(Thấp nhất)
78,8 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 150 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Trưởng Phòng Marketing
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:7 Tr
  • Lương bậc thấp:19,3 Tr
  • Lương trung bình:23,6 Tr
  • Lương bậc cao:28 Tr
  • Lương cao nhất:78,8 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm