Lương Trưởng Phòng Marketing

Vị trí

Trưởng Phòng Marketing

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

23,5 Tr
(Trung bình)
7 Tr
(Thấp nhất)
78,8 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 343 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình23,5 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

7 Tr

Lương bậc thấp

19 Tr

Lương trung bình

23,5 Tr

Lương bậc cao

28,1 Tr

Lương cao nhất

78,8 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến