Salary Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Methodology
18,5 Tr
(Medium)
6 Tr
(Min)
56,3 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 334 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:6 Tr
  • Min Avg:15,4 Tr
  • Salary medium:18,5 Tr
  • Max Avg:21,7 Tr
  • Salary max:56,3 Tr

Job alert