Lương Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vị trí

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

18,5 Tr
(Trung bình)
6 Tr
(Thấp nhất)
56,3 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 334 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình18,5 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

6 Tr

Lương bậc thấp

15,4 Tr

Lương trung bình

18,5 Tr

Lương bậc cao

21,7 Tr

Lương cao nhất

56,3 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến