Lương Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Phương pháp luận
18,5 Tr
(Trung bình)
6 Tr
(Thấp nhất)
56,3 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 334 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:6 Tr
  • Lương bậc thấp:15,4 Tr
  • Lương trung bình:18,5 Tr
  • Lương bậc cao:21,7 Tr
  • Lương cao nhất:56,3 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm