Salary Nhân Viên Thiết Kế

Methodology
9,1 Tr
(Medium)
3 Tr
(Min)
30 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 633 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Nhân Viên Thiết Kế
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:3 Tr
  • Min Avg:7,3 Tr
  • Salary medium:9,1 Tr
  • Max Avg:11 Tr
  • Salary max:30 Tr

Jobs recommended for you

Job alert