Lương Nhân Viên Thiết Kế

Phương pháp luận
9,1 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
30 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 633 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Nhân Viên Thiết Kế
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:3 Tr
  • Lương bậc thấp:7,3 Tr
  • Lương trung bình:9,1 Tr
  • Lương bậc cao:11 Tr
  • Lương cao nhất:30 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm