Lương Nhân Viên Thiết Kế

Vị trí

Nhân Viên Thiết Kế

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

9,1 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
30 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 633 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình9,1 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

3 Tr

Lương bậc thấp

7,3 Tr

Lương trung bình

9,1 Tr

Lương bậc cao

11 Tr

Lương cao nhất

30 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến