Salary Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Methodology
8,7 Tr
(Medium)
3,5 Tr
(Min)
20 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 345 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:3,5 Tr
  • Min Avg:7 Tr
  • Salary medium:8,7 Tr
  • Max Avg:10,4 Tr
  • Salary max:20 Tr

Job alert