Lương Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Vị trí

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

8,7 Tr
(Trung bình)
3,5 Tr
(Thấp nhất)
20 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 345 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình8,7 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

3,5 Tr

Lương bậc thấp

7 Tr

Lương trung bình

8,7 Tr

Lương bậc cao

10,4 Tr

Lương cao nhất

20 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến