Lương Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Phương pháp luận
8,7 Tr
(Trung bình)
3,5 Tr
(Thấp nhất)
20 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 345 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:3,5 Tr
  • Lương bậc thấp:7 Tr
  • Lương trung bình:8,7 Tr
  • Lương bậc cao:10,4 Tr
  • Lương cao nhất:20 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm