Lương Nhân Viên Kinh Doanh

Vị trí

Nhân Viên Kinh Doanh

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

9,9 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
35 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 5865 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình9,9 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

3 Tr

Lương bậc thấp

6,9 Tr

Lương trung bình

9,9 Tr

Lương bậc cao

13 Tr

Lương cao nhất

35 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến