Salary Nhân Viên IT

Methodology
8,1 Tr
(Medium)
3 Tr
(Min)
22,5 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 443 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Nhân Viên IT
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:3 Tr
  • Min Avg:6,7 Tr
  • Salary medium:8,1 Tr
  • Max Avg:9,6 Tr
  • Salary max:22,5 Tr

Jobs recommended for you

Job alert