Lương Nhân Viên IT

Phương pháp luận
7,8 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
27 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 182 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Nhân Viên IT
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:3 Tr
  • Lương bậc thấp:6,4 Tr
  • Lương trung bình:7,8 Tr
  • Lương bậc cao:9,1 Tr
  • Lương cao nhất:27 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm