Lương Nhân Viên IT

Vị trí

Nhân Viên IT

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

8,1 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
22,5 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 443 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình8,1 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

3 Tr

Lương bậc thấp

6,7 Tr

Lương trung bình

8,1 Tr

Lương bậc cao

9,6 Tr

Lương cao nhất

22,5 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến