Salary Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Methodology
7,8 Tr
(Medium)
3 Tr
(Min)
25 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 609 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:3 Tr
  • Min Avg:6,5 Tr
  • Salary medium:7,8 Tr
  • Max Avg:9,2 Tr
  • Salary max:25 Tr

Job alert