Lương Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Phương pháp luận
7,8 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
25 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 609 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:3 Tr
  • Lương bậc thấp:6,5 Tr
  • Lương trung bình:7,8 Tr
  • Lương bậc cao:9,2 Tr
  • Lương cao nhất:25 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm