Lương Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Phương pháp luận
7,2 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
25 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 124 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:3 Tr
  • Lương bậc thấp:5,9 Tr
  • Lương trung bình:7,2 Tr
  • Lương bậc cao:8,6 Tr
  • Lương cao nhất:25 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm