Lương Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Vị trí

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

7,2 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
25 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 124 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình7,2 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

3 Tr

Lương bậc thấp

5,9 Tr

Lương trung bình

7,2 Tr

Lương bậc cao

8,6 Tr

Lương cao nhất

25 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến