Salary Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Methodology
7 Tr
(Medium)
2 Tr
(Min)
25 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 1242 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:2 Tr
  • Min Avg:5,7 Tr
  • Salary medium:7 Tr
  • Max Avg:8,3 Tr
  • Salary max:25 Tr

Job alert