Lương Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phương pháp luận
6,7 Tr
(Trung bình)
2 Tr
(Thấp nhất)
20 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 437 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:2 Tr
  • Lương bậc thấp:5,4 Tr
  • Lương trung bình:6,7 Tr
  • Lương bậc cao:7,9 Tr
  • Lương cao nhất:20 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm