Lương Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Vị trí

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

7 Tr
(Trung bình)
2 Tr
(Thấp nhất)
25 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 1242 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình7 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

2 Tr

Lương bậc thấp

5,7 Tr

Lương trung bình

7 Tr

Lương bậc cao

8,3 Tr

Lương cao nhất

25 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến