Lương Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phương pháp luận
7 Tr
(Trung bình)
2 Tr
(Thấp nhất)
25 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 1242 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:2 Tr
  • Lương bậc thấp:5,7 Tr
  • Lương trung bình:7 Tr
  • Lương bậc cao:8,3 Tr
  • Lương cao nhất:25 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm