Lương Lập Trình Viên PHP

Phương pháp luận
12,4 Tr
(Trung bình)
4 Tr
(Thấp nhất)
45 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 327 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Lập Trình Viên PHP
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:4 Tr
  • Lương bậc thấp:9,1 Tr
  • Lương trung bình:12,4 Tr
  • Lương bậc cao:15,6 Tr
  • Lương cao nhất:45 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm