Lương Lập Trình Viên Java

Vị trí

Lập Trình Viên Java

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

13,4 Tr
(Trung bình)
5 Tr
(Thấp nhất)
45 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 144 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình13,4 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

5 Tr

Lương bậc thấp

9,8 Tr

Lương trung bình

13,4 Tr

Lương bậc cao

17,1 Tr

Lương cao nhất

45 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến