Salary Kiến Trúc Sư

Methodology
13 Tr
(Medium)
4 Tr
(Min)
35 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 277 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Kiến Trúc Sư
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:4 Tr
  • Min Avg:10,1 Tr
  • Salary medium:13 Tr
  • Max Avg:16 Tr
  • Salary max:35 Tr

Jobs recommended for you

Job alert