Lương Kiến Trúc Sư

Phương pháp luận
13 Tr
(Trung bình)
4 Tr
(Thấp nhất)
35 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 277 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Kiến Trúc Sư
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:4 Tr
  • Lương bậc thấp:10,1 Tr
  • Lương trung bình:13 Tr
  • Lương bậc cao:16 Tr
  • Lương cao nhất:35 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm