Lương Kiến Trúc Sư

Phương pháp luận
12,9 Tr
(Trung bình)
5 Tr
(Thấp nhất)
30 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 152 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Kiến Trúc Sư
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:5 Tr
  • Lương bậc thấp:10,1 Tr
  • Lương trung bình:12,9 Tr
  • Lương bậc cao:15,6 Tr
  • Lương cao nhất:30 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm