Lương Kỹ Sư Xây Dựng

Phương pháp luận
13 Tr
(Trung bình)
4 Tr
(Thấp nhất)
45 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 339 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Kỹ Sư Xây Dựng
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:4 Tr
  • Lương bậc thấp:10,4 Tr
  • Lương trung bình:13 Tr
  • Lương bậc cao:15,7 Tr
  • Lương cao nhất:45 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm