Lương Kỹ Sư Xây Dựng

Vị trí

Kỹ Sư Xây Dựng

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

13 Tr
(Trung bình)
4 Tr
(Thấp nhất)
45 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 339 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình13 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

4 Tr

Lương bậc thấp

10,4 Tr

Lương trung bình

13 Tr

Lương bậc cao

15,7 Tr

Lương cao nhất

45 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến