Lương Kỹ Sư Dự Toán

Phương pháp luận
12,4 Tr
(Trung bình)
5 Tr
(Thấp nhất)
32 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 106 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Kỹ Sư Dự Toán
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:5 Tr
  • Lương bậc thấp:9,8 Tr
  • Lương trung bình:12,4 Tr
  • Lương bậc cao:15 Tr
  • Lương cao nhất:32 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm