Lương Kỹ Sư Dự Toán

Vị trí

Kỹ Sư Dự Toán

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

12,4 Tr
(Trung bình)
5 Tr
(Thấp nhất)
32 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 106 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình12,4 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

5 Tr

Lương bậc thấp

9,8 Tr

Lương trung bình

12,4 Tr

Lương bậc cao

15 Tr

Lương cao nhất

32 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến