Lương Kế Toán Trưởng

Vị trí

Kế Toán Trưởng

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

18,9 Tr
(Trung bình)
6 Tr
(Thấp nhất)
67,5 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 688 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình18,9 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

6 Tr

Lương bậc thấp

15,6 Tr

Lương trung bình

18,9 Tr

Lương bậc cao

22,3 Tr

Lương cao nhất

67,5 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến