Lương Kế Toán Thanh Toán

Vị trí

Kế Toán Thanh Toán

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

8,1 Tr
(Trung bình)
3 Tr
(Thấp nhất)
20 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 395 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình8,1 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

3 Tr

Lương bậc thấp

6,9 Tr

Lương trung bình

8,1 Tr

Lương bậc cao

9,3 Tr

Lương cao nhất

20 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến