Salary IT Manager

Methodology
34,5 Tr
(Medium)
13,5 Tr
(Min)
112,5 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 74 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:IT Manager
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:13,5 Tr
  • Min Avg:29 Tr
  • Salary medium:34,5 Tr
  • Max Avg:39,9 Tr
  • Salary max:112,5 Tr

Jobs recommended for you

Job alert