Lương IT Manager

Phương pháp luận
32 Tr
(Trung bình)
13,5 Tr
(Thấp nhất)
72 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 41 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:IT Manager
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:13,5 Tr
  • Lương bậc thấp:27,3 Tr
  • Lương trung bình:32 Tr
  • Lương bậc cao:36,8 Tr
  • Lương cao nhất:72 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm