Lương IT Manager

Vị trí

IT Manager

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

34,5 Tr
(Trung bình)
13,5 Tr
(Thấp nhất)
112,5 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 74 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình34,5 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

13,5 Tr

Lương bậc thấp

29 Tr

Lương trung bình

34,5 Tr

Lương bậc cao

39,9 Tr

Lương cao nhất

112,5 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến