Salary HR Manager

Methodology
34,3 Tr
(Medium)
10 Tr
(Min)
101,3 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 216 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:HR Manager
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:10 Tr
  • Min Avg:28,3 Tr
  • Salary medium:34,3 Tr
  • Max Avg:40,4 Tr
  • Salary max:101,3 Tr

Jobs recommended for you

Job alert