Lương HR Manager

Vị trí

HR Manager

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

34,3 Tr
(Trung bình)
10 Tr
(Thấp nhất)
101,3 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 216 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình34,3 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

10 Tr

Lương bậc thấp

28,3 Tr

Lương trung bình

34,3 Tr

Lương bậc cao

40,4 Tr

Lương cao nhất

101,3 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến