Lương Họa Viên Kiến Trúc

Vị trí

Họa Viên Kiến Trúc

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

10,4 Tr
(Trung bình)
4,5 Tr
(Thấp nhất)
22,5 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 107 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình10,4 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

4,5 Tr

Lương bậc thấp

8 Tr

Lương trung bình

10,4 Tr

Lương bậc cao

12,7 Tr

Lương cao nhất

22,5 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến