Lương Giám Sát An Toàn Lao Động tại Hồ Chí Minh

Vị trí

Giám Sát An Toàn Lao Động

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Lương khảo sát

10 Tr 21% so với mức lương trung bình

Bạn: 10 Tr
12,6 Tr
(Trung bình)
7 Tr
(Thấp nhất)
33,8 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 21 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình12,6 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

7 Tr

Lương bậc thấp

9,9 Tr

Lương trung bình

12,6 Tr

Lương bậc cao

15,3 Tr

Lương cao nhất

33,8 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến