Salary Giám Đốc Kinh Doanh

Methodology
34,3 Tr
(Medium)
10 Tr
(Min)
112,5 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 325 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Giám Đốc Kinh Doanh
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:10 Tr
  • Min Avg:26,3 Tr
  • Salary medium:34,3 Tr
  • Max Avg:42,3 Tr
  • Salary max:112,5 Tr

Jobs recommended for you

Job alert