Lương Giám Đốc Kinh Doanh

Vị trí

Giám Đốc Kinh Doanh

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

34,3 Tr
(Trung bình)
10 Tr
(Thấp nhất)
112,5 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 325 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình34,3 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

10 Tr

Lương bậc thấp

26,3 Tr

Lương trung bình

34,3 Tr

Lương bậc cao

42,3 Tr

Lương cao nhất

112,5 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến