Lương Giám Đốc Kinh Doanh

Phương pháp luận
34,3 Tr
(Trung bình)
10 Tr
(Thấp nhất)
112,5 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 325 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Giám Đốc Kinh Doanh
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:10 Tr
  • Lương bậc thấp:26,3 Tr
  • Lương trung bình:34,3 Tr
  • Lương bậc cao:42,3 Tr
  • Lương cao nhất:112,5 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm