Lương General Accountant

Vị trí

General Accountant

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

13,4 Tr
(Trung bình)
5 Tr
(Thấp nhất)
40,5 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 186 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình13,4 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

5 Tr

Lương bậc thấp

11,3 Tr

Lương trung bình

13,4 Tr

Lương bậc cao

15,6 Tr

Lương cao nhất

40,5 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến