Lương Digital Marketing Specialist

Phương pháp luận
13,7 Tr
(Trung bình)
7 Tr
(Thấp nhất)
30,4 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 40 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Digital Marketing Specialist
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:7 Tr
  • Lương bậc thấp:11,2 Tr
  • Lương trung bình:13,7 Tr
  • Lương bậc cao:16,2 Tr
  • Lương cao nhất:30,4 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm