Salary Customer Service Executive

Methodology
9,1 Tr
(Medium)
4 Tr
(Min)
30 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 185 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Customer Service Executive
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:4 Tr
  • Min Avg:7,4 Tr
  • Salary medium:9,1 Tr
  • Max Avg:10,8 Tr
  • Salary max:30 Tr

Jobs recommended for you

Job alert