Lương Customer Service Executive

Vị trí

Customer Service Executive

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

9,1 Tr
(Trung bình)
4 Tr
(Thấp nhất)
30 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 185 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình9,1 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

4 Tr

Lương bậc thấp

7,4 Tr

Lương trung bình

9,1 Tr

Lương bậc cao

10,8 Tr

Lương cao nhất

30 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến