Salary Chuyên Viên Tuyển Dụng

Methodology
10,3 Tr
(Medium)
4 Tr
(Min)
30 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 639 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Chuyên Viên Tuyển Dụng
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:4 Tr
  • Min Avg:8,3 Tr
  • Salary medium:10,3 Tr
  • Max Avg:12,3 Tr
  • Salary max:30 Tr

Jobs recommended for you

Job alert