Lương Chuyên Viên Tuyển Dụng

Phương pháp luận
9,9 Tr
(Trung bình)
4 Tr
(Thấp nhất)
27 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 236 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Chuyên Viên Tuyển Dụng
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:4 Tr
  • Lương bậc thấp:8 Tr
  • Lương trung bình:9,9 Tr
  • Lương bậc cao:11,8 Tr
  • Lương cao nhất:27 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm