Lương Chuyên Viên Tuyển Dụng

Phương pháp luận
10,3 Tr
(Trung bình)
4 Tr
(Thấp nhất)
30 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 639 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Chuyên Viên Tuyển Dụng
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:4 Tr
  • Lương bậc thấp:8,3 Tr
  • Lương trung bình:10,3 Tr
  • Lương bậc cao:12,3 Tr
  • Lương cao nhất:30 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm