Salary Chuyên Viên Thiết Kế

Methodology
11,1 Tr
(Medium)
5 Tr
(Min)
33,8 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 159 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Chuyên Viên Thiết Kế
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:5 Tr
  • Min Avg:8,8 Tr
  • Salary medium:11,1 Tr
  • Max Avg:13,5 Tr
  • Salary max:33,8 Tr

Jobs recommended for you

Job alert