Lương Chuyên Viên Thiết Kế

Phương pháp luận
11,1 Tr
(Trung bình)
6 Tr
(Thấp nhất)
33,8 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 65 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Chuyên Viên Thiết Kế
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:6 Tr
  • Lương bậc thấp:8,4 Tr
  • Lương trung bình:11,1 Tr
  • Lương bậc cao:13,8 Tr
  • Lương cao nhất:33,8 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm