Lương Chuyên Viên Thiết Kế

Vị trí

Chuyên Viên Thiết Kế

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

11,1 Tr
(Trung bình)
5 Tr
(Thấp nhất)
33,8 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 159 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình11,1 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

5 Tr

Lương bậc thấp

8,8 Tr

Lương trung bình

11,1 Tr

Lương bậc cao

13,5 Tr

Lương cao nhất

33,8 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến