Salary Chuyên Viên PR

Methodology
10,7 Tr
(Medium)
7 Tr
(Min)
25 Tr
(Max)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 260 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Location:Chuyên Viên PR
  • Location:-
  • Salary survey:-
  • Salary min:7 Tr
  • Min Avg:8,6 Tr
  • Salary medium:10,7 Tr
  • Max Avg:12,8 Tr
  • Salary max:25 Tr

Jobs recommended for you

Job alert