Lương Chuyên Viên PR

Vị trí

Chuyên Viên PR

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

10,7 Tr
(Trung bình)
7 Tr
(Thấp nhất)
25 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 260 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình10,7 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

7 Tr

Lương bậc thấp

8,6 Tr

Lương trung bình

10,7 Tr

Lương bậc cao

12,8 Tr

Lương cao nhất

25 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến