Lương Chuyên Viên PR

Phương pháp luận
10,7 Tr
(Trung bình)
7 Tr
(Thấp nhất)
25 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 260 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )
  • Vị trí:Chuyên Viên PR
  • Địa điểm:-
  • Lương khảo sát:-
  • Lương thấp nhất:7 Tr
  • Lương bậc thấp:8,6 Tr
  • Lương trung bình:10,7 Tr
  • Lương bậc cao:12,8 Tr
  • Lương cao nhất:25 Tr

Việc làm có thể bạn quan tâm

Thông báo việc làm