Lương Chuyên Viên Marketing

Vị trí

Chuyên Viên Marketing

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

10,8 Tr
(Trung bình)
4 Tr
(Thấp nhất)
33,8 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 424 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình10,8 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

4 Tr

Lương bậc thấp

8,5 Tr

Lương trung bình

10,8 Tr

Lương bậc cao

13 Tr

Lương cao nhất

33,8 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến