Lương Chief Accountant

Vị trí

Chief Accountant

Địa điểm

-

Lương khảo sát

-

29,6 Tr
(Trung bình)
10 Tr
(Thấp nhất)
78,8 Tr
(Cao nhất)
(Dữ liệu mức lương được tổng hợp từ 221 mẫu việc làm đăng tuyển tại CareerBuilder )

Lương trung bình29,6 Tr/ tháng

Lương thấp nhất

10 Tr

Lương bậc thấp

24,8 Tr

Lương trung bình

29,6 Tr

Lương bậc cao

34,3 Tr

Lương cao nhất

78,8 Tr

Thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm nhanh chóng

createGóp ý kiến